Kontakto shoqaten e konsumatorit


Kontaktet per Zyren e Mbrojtjes se Konsumatorit (ZMK)
Zyra per Mbrojtjen e Konsumatorit
Adresa: Rruga “Ferit Xhajko”, (perballe AKEP, mbrapa La Voglia Plus)
Tirane, Shqiperi
Tel: + 355 67 20 0 45 45
Email: konsumatori@gmail.com;
Email: konsumatorishqiptar@gmail.com
Web site: www.konsumatori.org